Яковлева Марина

Директор компанії з управління активами

15-річний досвід роботи в провідних компаніях на фондовому ринку України.
Брала участь в розробці і реалізації численних проектів в сфері управління активами,
створення індивідуальних інвестиційних фондів, венчурних інвестиційних проектів. Має
успішний досвід роботи в якості бізнес-консультанта інвесторів і позичальників з питань
фінансових механізмів залучення коштів.
Має професійні сертифікати, видані Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку і Службою фінансового моніторингу України.