Jakowlewa Maryna

Dyrektor firmy d.s. zarządzania aktywami

15 lat doświadczenia w czołowych firmach na giełdzie Ukrainy.
Uczestniczyła w opracowaniu i realizacji wielu projektów z zakresu zarządzania aktywami/asset management, tworzenia indywidualnych funduszy inwestycyjnych, projektów venture capital. Ma udane doświadczenie jako konsultant biznesowy dla inwestorów i pożyczkobiorców w zakresie mechanizmów finansowych pozyskiwania środków.
Posiada certyfikaty zawodowe wydane przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy oraz Służbę Monitoringu Finansowego Ukrainy.