Julia Koslenko

Kierownik wyższego szczebla

Od ponad 15 lat zajmuje stanowiska kierownicze w poszczególnych pionach biznesowych i regulacji walutowych w KB Khreshchatyk S.A., DIAMANTBANK S.A. i BANK ALLIANCE S.A. Brała udział w rozwoju produktów bankowych i ich promocji na rynku. Pomyślnie ukończyła specjalistyczny program szkoleniowy z zakresu zarządzania aktywami i otrzymała certyfikat Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, który pozwala świadczyć usługi w tym zakresie