Coal Energy

2019
usługi doradcze
kierownik

Coal Energy – publiczna spółka górnicza posiadająca aktywa na Ukrainie (numer biletu)
Doradca ds. Zaangażowania GPW.