Bank Rodzinny

2019
usługi doradcze
kierownik

Bank rodzinny – bank ukraiński
Wycena banku w interesie właścicieli.