Przyciąganie kapitału

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta na wszystkich etapach przygotowania i przyciągania finansowania.

Jest to usługa dla klientów, którzy chcą pozyskać kapitał na rozwój biznesu lub realizację strategii biznesowej, na przykład na fuzje i przejęcia.

Przyciąganie kapitału może odbywać się w dwóch kierunkach:

 • finansowanie dłużne
 • inwestycje w kapitał spółki (equity)

Finansowanie dłużne

Przyciągamy finansowanie dłużne, zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Jednocześnie koncentrujemy się głównie na krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Finansowanie dłużne obejmuje wykorzystanie różnych instrumentów finansowych:

 • kredyty
 • pożyczki
 • obligacje

Specjaliści naszej firmy pomagają klientom znaleźć instytucje finansowe, które są gotowe zapewnić finansowanie dłużne, biorąc pod uwagę indywidualne cechy każdego klienta (dostępność zabezpieczenia, stopień zadłużenia itp.).

Budujemy strategię przyciągania finansowania dłużnego, pomagamy w ocenie sprawy i negocjujemy najlepsze warunki dla naszych klientów.

Inwestycje w kapitał spółki (equity)

Usługa ta polega na przyciąganiu środków w kapitał spółki. W ten sposób część firmy sprzedawana jest za określoną cenę.

Nasza firma współpracuje z funduszami private equity (PE funds) i funduszami venture capital (venturecapital), które są gotowe do zakupu udziałów niekontrolujących w przedsiębiorstwie, stać się partnerem finansowym, inwestować w kapitał spółki i zapewniać środki finansowe na rozwój. Aby przyciągnąć finansowanie do kapitału firmy, zapewniamy naszym klientom następujące usługi:

 • przygotowanie pełnego pakietu dokumentów
 • prezentacja sprawy
 • przygotowanie memorandum inwestycyjnego
 • organizacja Due Diligence
 • wybór zespołu konsultantów: prawnicy, audytorzy, agencje IR i inni specjaliści potrzebni do towarzyszenia transakcji w celu przyciągania finansowania

Mamy również doświadczenie w przygotowywaniu ofert prywatnych i publicznych na giełdach papierów wartościowych.

Mamy udane doświadczenie we współpracy z różnymi europejskimi platformami handlowymi:

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Giełda Papierów Wartościowych Wiedeńska
 • Giełda Papierów Wartościowych Londyńska
 • Deutsche Boerse Group (Giełda Bankowa)
 • jak również NYSE Euronext.

W przypadku dużych firm z ambitnymi planami, które wyczerpały inne narzędzia przyciągania finansowania lub które zamierzają wejść na giełdę, stać się spółką publiczną i skorzystać z działalności publicznej, przeprowadzamy badania dotyczące możliwości wejścia na zagraniczne rynki giełdowe.

Firmom zainteresowanym ofertami publicznymi przedstawiamy mapę drogową, która zawiera informacje o tym, jaka może być wycena firmy, ile można przyciągnąć inwestycji, może konkretna firma może przeprowadzić IPO lub nie może z jednego lub innego powodu.

Przed wydaniem dużych środków finansowych na przygotowanie się do IPO nasi eksperci z firmy sugerują przeprowadzenie badania w celu ustalenia stopnia gotowości, a także pomocy w przygotowaniu się do tego procesu.

Zamów usługę

Aktualności

3.12.2021

Inwestycje w „zieloną” energię

Przeczytaj wiadomości w całości

23.11.2021

Millstone & Co sfinalizowało umowę nabycia 50% ITW SYSTEMS

Przeczytaj wiadomości w całości

10.11.2021

Inwestycje w wydobycie litu

Przeczytaj wiadomości w całości
Więcej wiadomości

  Pojawiły się pytania?  Zamów rozmowę