ALTERNATYWNA ENERGIA

Najwyższa „zielona taryfa” w Europie pozwoliła sektorowi OZE na Ukrainie zwiększyć w ciągu kilku lat udział w strukturze produkcji energii elektrycznej z zera do 7%, a dopiero tylko w 2020 roku udział ten podwoił się. To robi branżę inwestycyjną atrakcyjną.

Millstone & Co pomaga ukraińskim firmom z branży energii odnawialnej (energia słoneczna, wiatrowa i biogaz) w przyciąganiu inwestycji, posiadając wiedzę finansową i inwestycyjną oraz kontakty inwestorów międzynarodowych.

Chętnie pomożemy Państwu w realizacji projektów, pozyskując fundusze lub wybierając obiekt do zainwestowania.

Aktualności

27.04.2021

Millstone & Co z sukcesem ukończyła zawarcie umowy kupna –sprzedaży Zakładu produkcji owocowo- warzywnej „Chersoń”

Przeczytaj wiadomości w całości

27.04.2021

Millstone&Co zwiększyła swój udział w Prydniprowskiej Elektrociepłowni Bio TES do 50%

Przeczytaj wiadomości w całości

27.04.2021

Leasing to potężne narzędzie inwestycyjne

Przeczytaj wiadomości w całości
Więcej wiadomości

    Pojawiły się pytania?    Zamów rozmowę