Przyciąganie inwestycji w rozwój złóż litu

Otrzymaliśmy mandat do przyciągnięcia inwestycji międzynarodowych dla firmy posiadającej zezwolenie na wydobycie złóż litu na Ukrainie. Zezwolenie jest ważne przez 20 lat.

Wszystkie dostępne pierwotne informacje geologiczne zostały zebrane i przetworzone. Utworzono pełne cyfrowe archiwum odpowiednich danych. Ponadto w oprogramowaniu Micromine utworzono model 3D złoża i ocenę zasobów litu. Istniejące informacje zostały przekonwertowane na układ współrzędnych UTM WGS 84. Przeprowadzono wstępne badanie wpływu na środowisko i powiązane przesłuchania publiczne.

Obecnie trwają konsultacje z wieloma międzynarodowymi firmami w sprawie oceny rezerw litu zgodnie z międzynarodowymi standardami JORC.

Ukraiński projekt litu może stać się numerem 3 w UE z szacowanymi zasobami na poziomie 0,8 mln. ton LCE (odpowiednik węglanu litu) i potencjalną roczną produkcją

15 000 LCE.