51 000000 USD

Restrukturyzacja zadłużenia
51 000 000 USD
Główny menedżer
2017 r.

Zadłużenie wobec międzynarodowych pożyczkodawców PGP Glassworks (Ukraina) zostało zrestrukturyzowane. Millstone&Co wystąpiła w jakości głównego menedżera