Sprzedaż 34% udziałów

PROFPEREROBKA Sp. z o.o.
2019 r.

Sprzedaż 34% udziałów w kapitale spółki, specjalizującej się w zbiórce odpadów – Profpererobka Sp. z o.o.