Profesjonalne przetwarzanie

2019
pozyskiwanie kapitału
współzarządzający

Profesjonalne przetwarzanie – firma działająca na rynku zbiórki i przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych.
Przyciąganie krótkoterminowego finansowania dłużnego.