Ocena i rozwój

Doradca 2018

Przeprowadzono ocenę ukraińskiego sektora bankowego i uwzględniono perspektywy rozwoju. Millstone&Co działała jako doradca