Nabycie części aktywów

Współzarządzający
2017 r.

Firma działała jako współzarządzający przy przejęciu części regionalnej sieci Diamantbank S.A. (Ukraina) dla Bank Alliance S.A. (Ukraina)