Inwestycja portfelowa

Doradca
2017 r.

Usługi doradcze świadczono ukraińskiej spółce budowlanej i deweloperskiej w zakresie inwestycji portfelowych na giełdzie papierów wartościowych i rynkach finansowych Ukrainy. Millstone&Co działała jako doradca.