DM Capital

2019
Zarządzanie aktywami

Firma DM Capital jest profesjonalną spółką zarządzającą aktywami wspólnych instytucji inwestycyjnych i funduszy emerytalnych na Ukrainie (licencja Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy).