Analiza rynku i przygotowanie aktywów do sprzedaży

Doradca 2019

Doradca ds. wyceny i przygotowania aktywów dla Altinbas Holding Anonim
Sirketi (Turcja)