40 % udziałów

Współzarządzający
2017 r.

40% udziałów w spółce z handlu produktami rolnymi zostało sprzedane prywatnemu inwestorowi