244 000 000 UAH

Przyciąganie kapitału dłużnego
100 000 000 UAH
2018-2019

W latach 2018-2019 pozyskano kapitał dłużny dla hurtowego dostawcy paliw stałych, płynnych i gazowych GRAN-PRI OIL Sp. z o.o.