200 000 000 UAH

Przyciąganie kapitału dłużnego
200 000 000 UAH Współzarządzający 2019

W latach 2018-2019 pozyskano kapitał dla ukraińskiego producenta szklanych pojemników w drodze emisji obligacji. Millstone&Co wystąpił jako
współzarządzający