20 000 000 UAH

Współzarządzający 2017

Przyciąganie kapitału dłużnego dla spółki z handlu produktami rolnymi. Millstone&Co działała jako współzarządzający