100% udziałów

Nabycie 100% udziałów
Główny menedżer
2019 r.

Millstone & C działała jako wyłączny doradca przy zakupie 100
praw korporacyjnych i atrakcyjności inwestycji dla Petro-Consulting Sp. z o.o., która jest właścicielem specjalnego zezwolenia na użytkowanie gruntu ważnego do 20138 r., udzielonego przez Państwową Służbę ds. Geologii i Podpowierzchni Zasobów Ukrainy w celu wydobycia rud litu (rozwój przemysłowy w tej dziedzinie).

Transakcja zakupu praw korporacyjnych Petro-Consulting Sp. z o.o. została przeprowadzona w celu dalszego przyciągnięcia międzynarodowych inwestorów do realizacji programu wydobycia, zgodnie z warunkami specjalnego zezwolenia i umowy z państwową służbą ds. zasobów geologicznych i mineralnych Ukrainy, w tym zgodność z międzynarodowymi standardami JORC