100% udziałów ТVI

Nabycie 100% udziałów
Główny menedżer 2018

Nabycie 100% udziałów w kanale telewizyjnym TVI TV Channel (Ukraine). Millstone & Co wystąpiła w jakości głównego menedżera