100% udziałów POGODA

Nabycie 100% udziałów
Główny menedżer 2018

Nabycie 100% udziałów w kanale telewizyjnym Pogoda (Ukraina). Millstone & Co wystąpiła w jakości głównego menedżera.