100% udziałów DM Capital

2019
fuzje i przejęcia
główny menedżer

Zakup 100% udziałów w profesjonalnym uczestniku zarządzania aktywami na Ukrainie.