100 % udziałów

Nabycie 100 Nabycie 100 % udziałów
Główny menedżer 2018

Nabycie 100% udziałów w kanale telewizyjnym BUSINESS (Ukraina). Millstone&Co wystąpiła w jakości głównego menedżera