10 000 000 UAH

Przyciąganie finansowania handlowego
10 000 000 UAH Współzarządzający
2016 r.

Finansowanie handlowe zostało przyciągane dla spółki z handlu produktami rolnymi. Millstone&Co działała jako współzarządzający